TBS en zo meer

Website beheer

Inloggen alleen voor beheerders van deze website.

Brief NRC (25 september 2015)

Venlo, 25 september 2015

Het interview van Robbert-Jan Verkes in NRC Handelsblad van vandaag 2 september 2015 (Gestoord een gewone cel in? Da’s erg) brengt mij tot het volgende commentaar.

De in de titel van het interview geuite statement verwijst rechtstreeks naar de tbs’er die ondanks het bestaan van een (of meerdere) stoornis(sen) toch zijn gevangenisstraf moet uitzitten zonder adequate behandeling,. De behandeling in een tbs kliniek duurt, onder voortzetting van de vrijheidsbeneming, thans gemiddeld tien jaar. Zonder iets af te willen doen aan de ontwikkelingen gemeld in het interview, kan gesteld worden dat deze goede ontwikkelingen ten goede zullen komen aan steeds minder tbs’ers. Immers vooral als gevolg  van deze 10 jaar extra opsluiting is er, niet alleen onder de ‘tbs-kandidaten’ maar ook onder professionals, de neiging ontstaan tbs-oplegging te vermijden.  Dat heeft tot gevolg dat een toenemend aantal psychisch gestoorde criminelen in de toekomst onbehandeld vrijkomen. Er zou de overheid daarom alles aan gelegen moeten liggen om meer delinkwenten behandeld te krijgen. Die mogelijkheid heeft de overheid: start met de  behandeling in een tbs-kliniek reeds tijdens de gevangenisstraf. De voordelen zijn evident: de behandeling is effectiever; de motivering tot behandeling verbetert; schade door het verblijf in de gevangenis vermindert en het aantal weigeringen zal, zonder dwang te gebruiken, sterk afnemen. De overheid gebruikt die mogelijkheid echter niet, integendeel. Zij blokkeert elk gesprek hierover en houdt onveranderd vast aan de stelling dat de veiligheid van de samenleving uitsluitend gediend is met maximering van de opsluiting: hoe langer van de straat hoe beter.  

De vraag zou gesteld kunnen worden, waar de medische voordelen evident zijn, welke juridische beletselen er dan zijn om te doen wat voor de hand ligt: behandel de zieke tijdig en adequaat, juist dán, als er behalve humanitaire, ook nog maatschappelijke argumenten zijn om de effectiviteit van de behandeling op te voeren.

V. Verstappen, lid van de kerngroep van Forum TBS.

Tel 0653614600

(helaas) 320 woorden