TBS en zo meer

Website beheer

Inloggen alleen voor beheerders van deze website.

commentaar 'maximale strafeis serieverkrachter' in de Limburger van 20 januari 2016

Aan de redactie van 'de Limburger'

 Gerard T, de serieverkrachter, zal, tenzij de rechter besluit tot levenslang, over ruim 10 jaar voorwaardelijk vrijkomen, zonder behandeld te zijn. Hij zal dan nog gevaarlijker zijn dan nu. Hoeveel beter voor de veiligheid van de samenleving zou het zijn als hij adequaat behandeld zou zijn in een tbs-kliniek tijdens zijn gevangenisstraf. Maar dat is in Nederland, als enigste land ter wereld, niet mogelijk. In ons land moet de psychisch gestoorde/zieke crimineel eerst zijn gevangenisstraf uitzitten, om daarna nog gemiddeld 8 jaar vast te zitten in de tbs-kliniek en de kans te lopen nooit meer uit de longstay vrij te komen. Mede daarom verzetten zich zoveel psychisch zieke daders succesvol tegen het opleggen van tbs. Mede als gevolg daarvan wordt dit dan ook steeds minder vaak door de rechter opgelegd, hetgeen tot gevolg heeft dat steeds meer criminelen te zijner tijd onbehandeld vrijkomen; zeg maar dàg tegen de veiligheid. Dat Nederland zo uit de pas loopt is rechtstreeks het gevolg van het starre, repressieve en inhumane beleid van het Ministerie van V&J dat weigert de consequenties te trekken uit de wetenschap dat je een adequate behandeling van zieke mensen niet moet uitstellen. Het beleid van V&J is in dit opzicht een aanfluiting voor de rechtsstaat. (205 woorden)

 Victor Verstappen

brief niet geplaatst