TBS en zo meer

Website beheer

Inloggen alleen voor beheerders van deze website.

Nederland en de Islam, een bijdrage aan de discussie

Venlo, 28 september 2015

Een bijdrage aan de discussie “Moet D66 een Islam standpunt ontwikkelen ?’zie Linked In via de site van D66

Nederland en de Islam, een bijdrage aan de discussie.

Samenvatting.

Ik houd een pleidooi voor een opsplitsing van het probleem Islam in Nederland in verschillende onderdelen. Aan de hand van een fenomenologisch gegeven, zijnde de wijze waarop de Islam zich presenteert aan de Nederlandse bevolking en zich manifesteert, wordt nagegaan hoe onze houding (zou)  moeten zijn tegenover het fenomeen IS(IS) en de jihad; tegenover de uitvloeisels van de eenheid van kerk en staat respectievelijk de sharia, de verschillen in leefwijze en de opvattingen van moslims onderling en ten opzichte van de Nederlandse bevolking over de man-vrouw verhouding, homofilie,  jodendom en ….; en hoe onze houding zou moeten zijn tegenover die gematigde moslims die proberen hier een bestaan op te bouwen dat vergelijkbaar is met de ‘authentieke’ Nederlandse bevolking. Het fenomeen van de toevloed van vluchtelingen uit islamitische landen benadrukt de noodzaak tot het ontwikkelen van een gedifferentieerde benadering door bevolking en politiek volgens deze lijnen. Die houding zou het hele spectrum van volledige verwerping en dus verzet en (met alle door onze wetgeving toegestane middelen gevoerde) strijd tegen met name IS, via tolerantie van verschillen tot volledige aanvaarding en integratie. Het ene uiterste wordt gevormd door IS; het andere door die (overgrote) groep van moslims die zich blijvend in dit land gevestigd hebben, hun geloof behouden en belijden met dien verstande dat ze opvattingen over sharia en jihad hanteren die in overeenstemming zijn met de Nederlandse rechtsstaat. Het zou goed zijn dat volk en politiek zouden begrijpen dat veranderingen in de  opvattingen over bovengenoemde onderwerpen niet zijn af te dwingen, omdat zij al eeuwenklang bestaan, maar geleidelijk zullen verdwijnen naarmate de integratie vordert, bijvoorbeeld binnen de tweede generatie. Nu ook (voor het eerst in de geschiedenis) moslims zich verzetten ontwikkelingen binnen de Islam (IS), zou het een zaak van welbegrepen eigen belang zijn solidair te  zijn met deze (grote) groep moslims en aan die solidariteit ook uiting geven.